Marceli Lepieszka

O Marcelim

Marceli Lepieszka jest absolwentem studiów inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Obecnie jest studentem stopnia magisterskiego na tym samym wydziale.

Jest laureatem i uczestnikiem wielu konkursów architektonicznych na szczeblu międzynarodowym i krajowym.

Pasjonuje się kolarstwem oraz motoryzacją, a w wolnych chwilach malarstwem akwarelowym.