POSIADAMY WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. 

Zapytaj o dofinansowanie w swoim Urzędzie Pracy!

Jeśli jesteś zarejestrowany w swoim Urzędzie Pracy, istnieje możliwość refundacji kosztów szkolenia, dojazdów, noclegów, ponieważ większość organizowanych przez nas kursów to szkolenia kwalifikacyjne.
Nawiąż kontakt z Twoim Urzędem Pracy – najczęściej są to działy zajmujące się szkoleniami, doradcy zawodowi, itp. zespoły działające w ramach Urzędów Pracy.

Dopytaj się pracownika UP o dofinansowanie szkoleń indywidualnych.
Złóż Wniosek dostępny w Urzędzie Pracy -wskaż pracownikom Urzędu Pracy naszą placówkę Educoncept jako placówkę szkoleniową. Podaj im nasz adres, numer w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00031/2022


Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy.
Numer telefonu : 505 915 190 lub 889017130,  e-mail: szkolenia@educoncept.pl

Jeśli Twój Urząd Pracy posiada środki na finansowanie szkoleń indywidualnych – skontaktuje się z nami, prosząc nas o ofertę szkolenia.
O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku poinformuje Ciebie i nas Twój Urząd Pracy, informując o dalszych czynnościach formalnych.

Nie wahaj się! Wniosek to wypisanie kilku podstawowych danych! Pozostałą dokumentację wypełnia Educoncept.