Masz pytanie?
Wiadomość wysłana. Zamknij

Dofinansowanie na szkolenia

Educoncept dofinansowania szkoleń

EDUCONCEPT – DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA

Przedstawiamy kilka programów wsparcia, dzięki którym możesz zdobyć dofinansowanie na nasze szkolenia.  Jeżeli zajdzie taka potrzeba możemy przygotować indywidualną ofertę szkoleniową, dostosowaną do możliwości finansowania w danym projekcie.
Dofinansowanie na szkolenia i kursy organizowane w EDUCONCEPT jest dostępne dla osób bezrobotnych, pracowników z sektora MSP jak i dla osób prowadzących działalnośc gospodarczą.
Skontaktuj się z nami, sprawdzimy dostępne możliwości i pomożemy dobrać odpowiednią opcję.

Finansowanie z Urzędu Pracy (UP)

 • wniosek składany do UP
 • dla kogo: wsparcie dla bezrobotnych zarejestrowanych w UP
 • 100% dofinansowania na szkolenia
 • należy złożyć wniosek na szkolenie indywidualne po uprzednim skierowaniu na szkolenie przez doradcę zawodowego

 

 

Pobierz informacyjny PDF
Skontaktuj się z nami  (link)

Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

 • platforma stworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • wniosek składany do operatora regionalnego BUR (link do operatorów)
 • dla kogo: dla mikro, małych i średnich firm, dla ich pracowników i osób pracujących na własny rachunek (dopytaj o szczegóły u operatora regionalnego)
 • do 80% dofinansowania na szkolenia
 • odszukaj regionalnego operatora BUR w Twoim województwie i dopytaj o programy i terminy dofinansowania
 • więcej o sposobach finansowania i kontakt do operatorów znajdziesz tutaj:

Skontaktuj się z nami  (link)

Finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

 • Wniosek składany do Urzędu Pracy
 • Dla kogo: przedsiębiorców lub ich pracowników przedsiębiorstw, które zatrudniają min. jedną osobę na Umowę o Pracę
 • 80% lub 100 % dofinansowania na jednego pracownika

 

 

 

Skontaktuj się z nami  (link)

Pożyczki na kształcenie

 • Wniosek online przed rozpoczęciem kursu (lub nawet w trakcie trwania kursu)
 • Dla kogo: o pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
 • Raty od 36 –  60 miesięcy ( w zależności od projektu)
 • 20% lub 25% umorzenia
Dostepne projekty:

Skontaktuj się z nami  (link)